Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


Belangrijke berichten
13 aug. Onderling speelrecht Drijver's TC / Schapekolk
_DSC0404.JPG
_DSC0400.JPG
_DSC0397.JPG
Meest recente foto's
Schapekolk Park Event 2018 op zaterdag 30 juni
 Roel Hartman  Algemeen  4x gelezen

Ook bij Schapekolk mag een parktoernooi niet ontbreken! Dit jaar in een nieuwe opzet! Een ééndaags evenement volgens de SPE-formule van de KNLTB, gericht op gezelligheid en clubgevoel!

Vanwege de gekozen opzet geldt een maximum van 48 deelnemer. Vol=vol! Om de samenwerking met TC Drijvers te versterken zijn ook leden van Drijvers van harte welkom. Omdat het niet voor niets het ‘Schapekolk Park Event’ is, zullen eigen parkleden van De Schapekolk wel voorrang krijgen.

SPE-formule: Iedereen wordt individueel ingedeeld in een van de twee poules, die het best aansluit bij de persoonlijke speelsterkte. Er wordt op tijd gespeeld in (gemengd) dubbel partijen in wisselende samenstelling. De beide poules spelen om-en-om, zodat per ronde een nieuwe indeling kan worden gemaakt. Er wordt gespeeld vanaf 10:00 tot 16:00 uur, zowel op gravel als op Smashcourt.

Rond de middag is er een gezamenlijke lunch en als afsluiting een heerlijk Tapas Buffet. Bij deze afsluiting zijn supporters en sponsors ook van harte uitgenodigd, mits vooraf aangemeld i.v.m. de catering. Stuur je inschrijving als deelnemer of aanmelding voor het buffet naar tc@schapekolk.nl .

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 waarmee tevens de kosten voor lunch en buffet zijn betaald.
Voor supporters/introducées die alleen aan het buffet meedoen bedragen de kosten € 7,50 p.p.

We hopen op een sportief en levendig evenement waarbij ook mensen die niet meespelen van harte welkom zijn om gezellig te komen kijken en aan te moedigen. Dus schroom niet en schrijf je in!

Organisatie Park Event
Esther Bernards, Marja Ruitenbeek en Dick Kroon 06-1308 6828

maandag 21 mei 2018, 15:29 uur
Park Event 2018
 Roel Hartman  Algemeen  101x gelezen

zondag 25 maart 2018, 12:24 uur 0 reacties (reageer)
Terugkoppeling ALV
 Bridget Wiersum-de Leyer  Algemeen  210x gelezen

Inmiddels hebben wij de buitengewone ALV van 28-11 afgesloten en zijn wij als bestuur verheugd dat onze leden met ruim 95% het mandaat hebben gegeven om de fusie met Drijvers TC te mogen voorbereiden. Wij willen een ieder danken voor de komst en het vertrouwen dat is uitgesproken richting het Bestuur.

Tijdens deze ALV is ook duidelijk aangegeven dat bij het voorbereiden van een fusie 2 partijen het mandaat van de leden nodig hebben. Gelijktijdig met de ALV van de Schapekolk heeft ook bij Drijvers TC de buitengewone ALV plaatsgevonden.

Tijdens de ALV van Drijvers TC heeft één van de  leden een motie ingebracht met het verzoek om meer onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de fusie. Deze motie, die voor het bestuur van Drijvers TC als een motie van wantrouwen werd ervaren, heeft ervoor gezorgd dat het voltallig bestuur van Drijvers TC is opgestapt. Drijvers TC zal  de komende  maanden nodig hebben om een nieuw bestuur te vormen en invulling te geven aan het besluit van de ALV. Dit zal zeker enige vertraging opleveren in het proces. Uiteraard hadden wij dit graag ander gezien.

Als bestuur zullen wij de komende periode nauwgezet contact houden met Drijvers TC en u uiteraard informeren over de vorderingen.

In januari 2018 zal de jaarlijkse ALV plaatsvinden, waarbij dit punt als agendapunt opgenomen zal worden. De uitnodiging volgt in het nieuwe jaar.

Wij wensen u allen de komende periode een mooie feestmaand in goede gezondheid.

Met enthousiaste groet,

Het Bestuur

donderdag 30 november 2017, 07:54 uur
Baanonderhoud
 Bridget Wiersum-de Leyer  Algemeen  237x gelezen

Zoals wellicht bekend hebben we bij onze vereniging een vast team voor het onderhoud van de banen. Daarnaast is er ook nog een team van vrijwilligers, die het onderhoud van het park (behalve de banen) voor hun rekening neemt.

In het vaste team is als gevolg van ziekte en andere omstandigheden een tweetal nieuwe mensen nodig. De werkzaamheden vinden overdag plaats. Het huidige team bestaat nu nog uit 4 mensen, te weten:

Joop Fetlaar
Jacques Jansen
Gerard van Mierle
Kees van Tuuren

Volgens een in overleg vast te stellen roulatiesysteem wordt er op maandag, woensdag en vrijdag werkzaamheden aan de banen verricht. In de winter betreft dit alleen het onderhoud van de all weather banen en dan slechts éénmaal per week.

Elk lid van het team draait éénmaal per 4, 5 of 6 weken een week lang dienst op bovenvermelde dagen tenzij omstandigheden ( zoals het weer, begin van het seizoen of persoonlijke situaties) het noodzakelijk maken hiervan af te wijken.

Per week staat hier een financiële vergoeding tegenover en het 'normale vrijwilligerswerk' vervalt daarbij.

Graag komen wij in contact met mensen, die iets extra's voor de club willen doen en ervoor willen zorgen, dat wij met z'n allen op goede banen kunnen blijven tennissen.

Voor verdere details over de werkzaamheden etc. kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Joop Fetlaar (tel. 06-26089716) of Herman Tijs (tel. 06-44271388)

maandag 9 oktober 2017, 11:17 uur


Foto's 40+ toernooi
 Roel Hartman  Algemeen  252x gelezen

Het 40+ toernooi mag dan voorbij zijn ... maar gelukkig hebben we de foto's nog!

En de uitslagen zijn hier nog na te lezen.


maandag 18 september 2017, 10:16 uur
Onderling speelrecht Drijver's TC / Schapekolk
 Roel Hartman  Algemeen  413x gelezen

De afgelopen 1,5 jaar hebben wij vanuit de beide besturen en de werkgroep “samenwerking Drijver’s TC en de Schapekolk” gezamenlijk een aantal mooie stappen kunnen zetten in onze samenwerking. Tijdens de beide ALV’s is de ambitie over de gewenste samenwerking al nader toegelicht.

Met name op het gebied van onze jeugdleden zijn een aantal mooie successen geboekt. Beide verenigingen beschikken individueel over een aantal unieke eigenschappen. Zo moet gedacht worden aan het spelen op gravel bij de Schapekolk en de mogelijkheden van oa. wintertennis met onlangs prachtige vernieuwde LED verlichting bij Drijver’s TC.

Als besturen van beide parken zijn wij van mening dat wij deze faciliteiten onderling meer kunnen benutten richting onze leden met als doel om tennis in Noord Deventer onderscheidend en aantrekkelijker te kunnen maken.

Een vervolgstap hierin is dat wij de leden onderling, vanaf heden, de mogelijkheid bieden om op beide parken te kunnen spelen. Dit betekent dat zowel op Drijver’s TC en op de Schapekolk gebruik kan worden gemaakt van elkaars functionaliteiten.

Op dit moment zijn wij bezig om het on-line afhangen onderling mogelijk te maken. Zodra dit mogelijk is zal de communicatie hierover volgen.

Wij wensen alle leden heel veel speelplezier en zien uit naar een verdere samenwerking binnen de beide verenigingen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Drijver’s TC
Bestuur Schapekolk

zondag 13 augustus 2017, 15:33 uur
Langzaam aan !!!
 Roel Hartman  Algemeen  735x gelezen

Beste leden en bezoekers van de tennisclub,

Willen jullie rekening houden met het feit dat de aanvoerweg - Bredenhorst - in een 30 km zone ligt. En dat er stapvoets gereden moet worden op het parkeerterrein?

Uiteraard is dit allemaal voor uw eigen veiligheid en die van de andere bezoekers en bezoekertjes....

dinsdag 19 april 2016, 13:00 uur
!!Email!!
 Bridget Wiersum - de Leyer  Algemeen  999x gelezen
Ontvang je geen email van de Schapekolk? Geef je nieuwe email adres door aan ledenadm@schapekolk.nl
dinsdag 11 maart 2014, 14:39 uur
1
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen
 Contact
 Husselen
 Kids
 Lid worden?
 Onze sponsoren
 Openingstijden TC Schapekolk
 Toernooien
 Training
 Vacaturebank
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Heren