Toegang 

 Nieuws
 Foto's
 Competitie teams
 Training
 Activiteiten
 Over vereniging
 Bestuur en commissies


_DSC0404.JPG
_DSC0400.JPG
_DSC0397.JPG
Meest recente foto's
Lid worden?
 Roel Hartman  Lid worden?  1153x gelezen

Geachte toekomstig lid,

Hieronder is kort enige informatie m.b.t. inschrijving bij onze vereniging te vinden.

Het inschrijfformulier (te downloaden onderaan deze pagina) kunt u gebruiken om u aan te melden bij onze vereniging.

U kunt bij ons tennissen als: 

  • seniorlid of studentlid: alle dagen tot 22.30 uur 's avonds en in het weekend tot 18.00 uur, 
  • daglid: op werkdagen overdag tot 18.00 uur.

Het lidmaatschap/tennisseizoen geldt voor het hele jaar en loopt van begin maart t/m eind november. 

Contributie seizoen 2017:

  • Studentenlid (VO, MBO, HBO, Universiteit) € 85,00 
  • Seniorlid € 160,00
  • Daglid € 120,00

Om in aanmerking te komen voor een Studentenlidmaatschap dient aan het begin van ieder kalenderjaar een kopie van inschrijving bij de onderwijsinstelling gestuurd worden aan de ledenadministratie. Een Studentenlid heeft dezelfde rechten en plichten als een Seniorlid.

Contributie inning: De contributie inning gaat via een automatische incasso. Wij verzoeken u daarom dringend het machtigingsgedeelte onder aan het inschrijvingsformulier in te vullen en door de rekeninghouder te (laten) ondertekenen. 

U ontvangt GEEN acceptgiro of andere rekening van ons voor de betaling van het clublidmaatschap. Uw lidmaatschapsgelden worden ieder jaar omstreeks eind februari automatisch van uw rekening afgeschreven. 

I.v.m. de aanvraag van het lidmaatschap bij de tennisbond KNLTB is het noodzakelijk om bij het inschrijfformulier een recente pasfoto mee te zenden. De kosten van het lidmaatschap zijn bij het clublidmaatschap inbegrepen.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk of per e-mail te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar. 

Vrijwilligerswerk: 
De (minimale) omvang van het "Vrijwilligerswerk" is gesteld op 20/25 uur per jaar. Alle leden vanaf 16 jaar worden geacht deel te nemen aan werkzaamheden die de club ondersteunen in het goed functioneren. Deze werkzaamheden kunnen bestaan uit activiteiten t.b.v. bardienst, keukenhulp, schoonmaakwerkzaamheden, baanonderhoud, commissiewerk, e.d. Na aanmelding wordt door een lid van  de commissie "Vrijwilligerswerk" contact met u opgenomen. 

Dit "Vrijwilligerswerk" kan eventueel afgekocht worden, maar het is ook  mogelijk de werkzaamheden door een ander te laten verrichten. Echter u blijft ten alle tijden verantwoordelijk dat de werkzaamheden goed worden uitgevoerd. Indien dit niet gebeurd, kan het bestuur de gemaakte kosten voor het uitvoeren van het werk (door derden) bij u in rekening brengen à € 30,- per keer. 

Door de gezamenlijke "Vrijwilligerswerk" kunnen wij een lage contributie handhaven. 

Hebt u nog vragen m.b.t. het lidmaatschap van onze vereniging, dan kunt u zich wenden tot een van de bestuursleden of tot de ledenadministratie. 

Met vriendelijke tennisgroet, 
Hans Siebelink, 
Ledenadministratie TC. "De Schapekolk", 
Melchior van Brielstraat 35, 
7431 GA Diepenveen. 

e-mail: ledenadm@schapekolk.nlDownload bestanden
Inschrijfformulier 2017 57 KB (326x opgehaald)
woensdag 1 januari 2014, 00:01 uur


1
 Nieuws 
Alle berichten

Nieuws per onderwerp:
 Algemeen
 Contact
 Husselen
 Kids
 Lid worden?
 Onze sponsoren
 Openingstijden TC Schapekolk
 Toernooien
 Training
 Vacaturebank
 KNLTB

Nieuws op datum:
Nieuws via RSS:
xml Nieuws
xml Reacties
Meer over RSS...


 Activiteiten 
 Competitie teams 
Senioren
 Dinsdag Dames
 Vrijdag Dames
 Vrijdag Heren
 Zaterdag Dames
 Zaterdag Heren